REGI Base Foundation - United States

Nadační fond REGI Base, se sídlem v San Antoniu, Texas, USA (RBF-US), je první mezinárodní pobočkou nadačního fondu REGI Base s hlavním sídlem v Praze, v České republice. Posláním pobočky RBF-US (které je stejné jako má její mateřská společnost, se zaměřením na oblast v USA) je podporovat a usnadňovat lékařské ošetření pro zraněné či invalidní vojenské veterány, taktéž i ostatních uniformovaných státních zaměstnanců (např. policie, požár, a EMS). Tato podpora je zejména pro ty, kteří potřebují rozsáhlejší pomoc, která sahá nad rámec základní organizační pomoci, která je pro ně dostupná. Pokud je to možné, RBF-US také poskytuje pomoc nejbližším rodinným příslušníkům a pozůstalým.*

 

*Translation support provided by Monika Wills.